Tagged: Jaunās tehnoloģijas

rudens-2015-pulss 0

Cukura diabēta pulss

Jaunās tehnoloģijas vai pamata aprūpe? Eiropas Diabēta pētniecības asociācijas (angļu valodā, saīsināti – EASD) gadskārtējā kongresā Stokholmā 2015. gada septembrī notika portāla...