Gaišzilais aplis – cukura diabēta zīme

mm

Gunta Freimane

Psiholoģijas maģistre, “Diabēts un Veselība” atbildīgā redaktore, Latvijas Diabēta asociācijas valdes priekšsēdētāja

rudens-2016-aplis

Gaišzilais aplis ir cukura diabēta starptautiski pieņemta zīme, līdzīgi kā solidaritāti ar HIV/AIDS pacientiem simbolizē sarkanā lentīte un solidaritāti ar krūts vēža pacientēm – rozā lentīte.

Gaišzilais aplis daudzām tautām simbolizē dzīvi, dzīvību un veselību.

Gaišzilā krāsā ir debesis, kas vieno visus cilvēkus un nācijas, un vienlaikus tā ir Apvienoto Nāciju Organizācijas karoga krāsa, arī Pasaules Veselības organizācijas krāsa. Un daudziem cilvēkiem gaišzilā krāsa saistās ar cerību.

Savukārt aplis simbolizē cukura diabēta pacientu aprūpē iesaistīto cilvēku vienotību, vēršoties pret diabēta aizvien pieaugošo izplatību, diabēta pandēmiju. Cukura diabēta ietekme uz dzīves kvalitāti un ārstēšanas izdevumi rada slogu gan cukura diabēta pacientam, viņa ģimenei un tuviniekiem, un tas ietekmē arī valstis un tautas. Tikai kopīgiem spēkiem, iesaistoties cukura diabēta pacientiem, viņu ģimenēm, ārstiem, māsām, farmaceitiem, sociālajiem darbiniekiem, uztura speciālistiem, psihologiem, apvienojot valsts un privāto partneru resursus, iespējams ierobežot cukura diabēta izplatību un samazināt šīs slimības negatīvo ietekmi uz cilvēku likteņiem.

Piespraužot gaišzilo apli, mēs apliecinām pārliecību, ka cukura diabēts nav nolemtība.

Ja esam vienoti, mēs varam to ietekmēt un pārveidot!

Raksta sagatavošanā izmantoti Starptautiskās Diabēta federācijas informācijas materiāli www.idf.org.

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.