Pasaules Diabēta diena Rīgā

mm

Ingvars Rasa

Latvijas Diabēta asociācijas prezidents, sertificēts endokrinologs, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca stacionārs Gaiļezers, Jelgavas poliklīnika, Rīgas Stradiņa universitāte

rudens-2016-riga

Ievads

2016. gada 5. novembrī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā norisinājās Pasaules Diabēta diena 2016 Rīgā, kurā  apmeklētājiem tika noteikts glikozes līmenis asinīs, mērīts asinsspiediens, veikta kaulu minerālā blīvuma noteikšana, sniegtas endokrinologa, uztura speciālistu un psihologa rekomendācijas. Apmeklētājiem bija brīvi pieejams arī bezmaksas žurnāls „Diabēts un Veselība”.  Pasākuma apmeklētāji tika anketēti, un tika noskaidrots viņu viedoklis par žurnālu.

Rezultāti

Kopā tika aptaujāts 81 apmeklētājs (71 – sievietes, 10 – vīrieši), vidējais vecums – 68,84 (mediāna – 73) gadi. No aptaujātajiem cilvēkiem 33 bija cukura diabēts. Par žurnālu Pasaules Diabēta dienā uzzināja >15 no aptaujātajiem (15 apmeklētāji piekrita aizpildīt anketu, iepriekš par žurnālu nezinot), taču par žurnālu zināja 66. No tiem, kuri zināja par žurnālu, 9 bija uzzinājuši no sava ģimenes ārsta, 11 – no endokrinologa, 8 – no radiem vai draugiem, bet 38 – citā veidā (10 – poliklīnikā, 12 – iepriekšējā Pasaules diabēta dienā 2015 Rīgā, 5 – EuroAptiekā, 3 – cukura diabēta domubiedru grupā).

Interneta vietni www.diabetsunveseliba.lv ir izmantojuši 7 no aptaujātajiem, 65 to nav izmantojuši.

Jautājot par žurnāla vizuālo noformējumu, 21 atzīmēja, ka tas ļoti patīk, 46 – patīk, 3 – varētu būt labāk. 69 atzīmēja, ka žurnālā apskatītās tēmas ir informatīvas, aktuālas un nepieciešamas, 1 – ka ir maz informatīvas.  68 uzskata, ka žurnāla autori ir zinoši un sniedz kvalitatīvu informāciju. 66 uzskata, ka papildu informācija, izņemot rakstus, piemēram, ēdienu receptes, ir noderīgas un nepieciešamas, 4 uzskata, ka tās nav noderīgas. Kopumā vērtējot žurnālu, 21 apmeklētājs atzīmē, ka tas ļoti patīk, 46 – patīk, 3 – varētu būt labāks. 64 ieteiktu saviem radiniekiem, draugiem un paziņām lasīt žurnālu „Diabēts un Veselība”, 4 – to neieteiktu. Apmeklētājiem tika arī jautāts, kādas vēl tēmas būtu jāatspoguļo žurnālā. Sniegtās atbildes:

 • Diabētiska nefropātija, mikroalbuminūrija;
 • Diabēta profilakse;
 • Prediabēts;
 • Diētas principi, ēšanas režīms;
 • Homeopātija, tautas medicīna;
 • Vairāk ēdienu receptes;
 • Hipoglikēmija;
 • Diabēta pēda, pēdu kopšana;
 • Jaunumi glikozes līmenā noteikšanā;
 • Jauni medikamenti cukura diabēta ārstēšanā;
 • Insulīna lietošanas principi, devu adaptācija;
 • Vingrojumi.

Apmeklētāji ieteica, ka rakstus vēlētos īsākus un konkrētākus, vēlētos koncentrētu kopsavilkumu pie katra raksta. Vēlētos, lai žurnāla noformējums būtu spilgtāks.

Kopsavilkums

Pasaules Diabēta diena 2016 Rīgā ievērojami vairāk apmeklēja sievietes 71 (87,7%) no aptaujātajiem bija sievietes). No aptaujātajiem apmeklētājiem 33 (40,7%) slimo ar cukura diabētu. 66 (81,5%) iepriekš par žurnālu zināja. No tiem 12 (18,2%) par žurnālu uzzināja iepriekšējā Pasaules diabēta dienā, 11 (16,66%) – no endokrinologa, 10 (15,2%) – poliklīnikā, 9 (13,6%) – no ģimenes ārsta , 8 (12,1%) no radiem vai draugiem, 5 (7,6%) – EuroAptiekā. Interneta vietni diabetsunveseliba.lv lieto tikai 7 respondenti, pārējie par interneta vietni nezināja vai neizmanto internetu. Lielākā daļa respondentu jeb 67 (95,7%) atzīmē, ka žurnāla vizuālais novērtējums patīk vai ļoti patīk, tikai 3 (4,3%) uzskata, ka noformējums varētu būt labāks, savukārt neviens respondents neatzīmēja, ka nepatiktu. 69 (98,6%) uzskata, ka tēmas ir informatīvas, aktuālas un nepieciešamas, tikai  1 (1,4%) atzīmē tēmas kā maz informatīvas. 68 (100%) respondentu uzskata, ka žurnāla autori ir zinoši un sniedz kvalitatīvu informāciju. 67 (95,7%) aptaujātie atzīmē, ka žurnāls kopumā patīk vai ļoti patīk, tikai 3 (4,3%) – ka varētu būt labāk. 64 (94,1%) aptaujāto ieteiktu žurnālu “Diabēts un Veselība”saviem draugiem, radiem un paziņām.  Aptaujātie, kuri slimo ar cukura diabētu vēlētos redzēt rakstus par jaunumiem medikamentozā terapija un glikozes līmeņa noteikšanā, hipoglikēmiju, diabētisku nefropātiju un mikroalbuminūriju, diabēta pēdu un pēdu aprūpi, kā arī par insulīna lietošanas principiem un devu adaptāciju. Aptaujātie, kuriem diabēta diagnoze nav noteikta, vēlētos lasīt par diētas principiem, diabēta profilaksi, prediabētu, kā arī homeopātiju un tautas medicīnas metodēm, vingrojumiem.

Secinājumi

Aptaujātajiem apmeklētājiem žurnāls „Diabēts un Veselība” saturiski patīk un pat ļoti patīk, viņi uzskata, ka žurnālā tiek apskatītas nozīmīgas tēmas, kuru autori ir zinoši un sniedz kvalitatīvu informāciju. Arī vizuāli žurnāls tiek novērtēts kā labs un ļoti labs. Interese par žurnālu ir ļoti liela, un apmeklētāji to ieteiktu arī saviem radiem, draugiem un paziņām.

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.