Latvijas Diabēta asociācijai – 25

mm

Gunta Freimane

Psiholoģijas maģistre, “Diabēts un Veselība” atbildīgā redaktore, Latvijas Diabēta asociācijas valdes priekšsēdētāja

mm

Ingvars Rasa

Latvijas Diabēta asociācijas prezidents, sertificēts endokrinologs, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca stacionārs Gaiļezers, Jelgavas poliklīnika, Rīgas Stradiņa universitāte

25_gadi

Šogad 4. aprīlī apritēja 25 gadi kopš Latvijas Diabēta asociācijas (tālāk tekstā – asociācijas) dibināšanas. Jau ceturtdaļgadsimtu mūsu birojā draudzīgi sagaidām visus, kam nepieciešama informācija, zināšanas, atbalsts un palīdzība saistībā ar cukura diabētu.

7. aprīlī asociācija ar plašu pasākumu svinēja 25 gadu dibināšanas gadskārtu un saņēma apsveikumus un laba vēlējumus no Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Veselības apakškomisijas priekšsēdētāja Romualda Ražuka, no Ministru prezidenta Māra Kučinska, Rīgas Domes un Sociālo jautājumu komitejas, Latvijas Endokrinologu un Latvijas Ģimenes ārstu asociāciju apsveikumus, un daudziem desmitiem citu apsveicēju no Aizputes, Aizkraukles, Alūksnes, Bauskas, Limbažiem, Jelgavas, Rīgas.

Galvenā asociācijas vērtība – cilvēki

Asociācijas ikdienas darbs norit 20 nodaļās Rīgā un reģionos. 25 gados asociācijā īstenoti daudzi nozīmīgi projekti, tomēr galvenā tās vērtība ir cilvēki, kuri šos projektus realizējuši un kuri ik dienu turpina strādāt savu maizes darbu, veikt pienākumus ģimenē, kontrolēt savu cukura diabētu (jo vairākums no viņiem ir diabēta pacienti) un vienlaikus arī – darīt lielos un mazos asociācijas darbus – daudzi būtu pelnījuši medaļu par darbu ne tikai savā un ģimenes labā, bet arī – Latvijas diabēta pacientiem, diabēta kopienai.

Atbalsts. Zināšanas. Informācija

Nozīmīgākie asociācijas darba virzieni palikuši nemainīgi. Šodien, tāpat kā pirms 25 gadiem, tie ietverti asociācijas moto – “Atbalsts. Zināšanas. Informācija”.

Būtisks Latvijas Diabēta asociācijas darba virziens ir cukura diabēta pacientu izglītošana. Nozīmīgākais pēdējos gados īstenotais projekts šajā jomā ir žurnāls, ko pašlaik lasāt, – bezmaksas ilustrēta 36 lapas bieza žurnāla “Diabēts un Veselība” izdošana cukura diabēta pacientiem latviešu un krievu valodā! Šis izdevums palīdz ikvienam cukura diabēta pacientam Latvijā, sniedzot mūsdienīgu, kompetentu, uz pierādījumiem balstītu informāciju par cukura diabēta diagnostiku, kontroli, paškontroli, ārstēšanu, cukura diabēta sarežģījumiem, kā arī emocionālo grūtību pārvarēšanu, dzīvojot ar diabētu.

Plašāku publicitāti ik gadu gūst asociācijas rīkotie Pasaules Diabēta dienai veltītie pasākumi, kas notiek oktobrī, novembrī un decembrī. Tajos iespējams iepazīties ar jaunumiem cukura diabēta ārstēšanā, noklausīties lekciju, saņemt informatīvus materiālus, tikties ar ār­stiem, citiem veselības aprūpes speciālistiem, savukārt cilvēkiem bez cukura diabēta – bez maksas noteikt glikozes līmeni asinīs.

Diabēta kopienas interešu aizstāvība un pārstāvība

Asociācijas vēsture un ceļš uz mūsdienīgu diabēta pacientu aprūpi Latvijā ir arī daudzu cukura diabēta pacientu personiskā vēsture, jo bieži Latvijas cukura diabēta pacientiem tieši asociācijas pasākumos noskaidrotais, saņemtais atbalsts, gūtās zināšanas par diabētu, asociācijā darītais, tur satiktie draugi, pacienti un ārsti ir iezīmējuši pagrieziena punktu dzīvē ar diabētu, kas ir izaicinājumu pilna, bez atvaļinājumiem un brīvdienām. Tāpat arī visiem cukura diabēta pacientiem ir ļoti nozīmīgs asociācijas veiktais darbs diabēta kopienas interešu aizstāvībā.

“Interešu aizstāvība” – daudzi teiks, ka tas izklausās atsvešināti, abstrakti un neskar mūsu ikdienas dzīvi, tomēr cukura diabēta pacientu dzīves kvalitāte, spēja aktīvi strādāt un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi ļoti būtiski ir saistīta ar valsts nodrošināto atbals­tu – valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem, iz­meklējumiem, laboratoriskām pārbaudēm, iespējām saņemt dažādu speciālistu konsultācijas, valsts kompensējamos medikamentus un paškontroles līdzekļus un t.s. diabēta apmācību. Tās ir cukura diabēta pacientu dzīvības vajadzības.

Asociācijas īstenotās pārstāvības piemēri ir 1995. gadā izstrādātās “Prasības valsts institūcijām”, kas apkopoja būtiskākās nepieciešamās izmaiņas cukura diabēta ārstēšanā Latvijā.

1995. gadā pēc asociācijas rīkotiem protesta pasākumiem pret noteiktu insulīna preparātu izslēgšanu no Kompensējamo zāļu saraksta demisio­nēja veselības ministrs.

Arī 2001. gadā bija asi asociācijas protesti, kad no Kompensējamo zāļu saraksta ierēdņi centās svītrot insulīna analogus un vēlākajos gados arī cīņa par glikēmijas noteikšanas teststrēmelēm.

Daudziem cukura diabēta pacientiem par būtisku asociācijas izcīnītu uzvaru kļuva tas, ka 2002. gadā pēc asociācijas nosūtītām vēstulēm ministrijām un to pakļautības iestādēm, intervijām presē, radio un TV tika atcelti ierobežojumi autovadītāja tiesību iegūšanai cukura diabēta pacientiem, pieņemot Ministru kabineta noteikumus Nr. 940 (Par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību) pašreizējā redakcijā.

Laika posmā no 1994. gada līdz 2012. gadam dažādas asociācijas protesta kampaņas iegājušas diabēta kopienas vēsturē ar nosaukumu “Ziemassvētku kaujas”.

2017. gadā asociācija aktualizēja jautājumus par cukura diabēta pacientu aprūpi un lūdza diskusiju par šo jautājumu iekļaut Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Veselības apakškomisijas darbā. Saeimas deputāti bija izbrīnīti, ka pieaugušajiem cukura diabēta pacientiem nav pieejama valsts apmaksāta apmācība par cukura diabētu, un jau 2018. gadā apmācības kabinetu darbs tika uzsākts 11 reģionālajos centros, kā arī Rīgā.

Ne mazāk būtisks un tikpat nozīmīgs ir asociācijas veiktais “nemanāmais” darbs, kas notiek katru gadu – pirms budžeta apstiprināšanas, Kompensējamo zāļu saraksta grozījumiem un Ministru kabineta noteikumu Nr. 1529 Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība, kā arī citu nozīmīgu likumu un Ministru kabineta noteikumu grozījumiem. Asociācijas pārstāvji aktīvi līdzdarbojas dažādās Veselības ministrijas konsultatīvajās padomēs un darba grupās, snieguši priekšlikumus Ministru kabinetā un Saeimā, lai nodrošinātu diabēta pacientu interešu pārstāvību. Tas ir bezgalīgs, ilgstošs un ārēji neredzams darbs, jo izmaiņu panākšanai, piemēram, Kompensējamo zāļu sarakstā un citos normatīvajos dokumentos nepieciešams gan sagatavot un iesniegt dokumentus, gan apmeklēt sanāk­smes un tikšanās, lai savus priekšlikumus aizstāvētu. Un ne vienmēr ieguldītās pūles vainagojas panākumiem… Tomēr šis darbs ir vajadzīgs, nepieciešams un neaizstājams!

2018. gada 4. aprīlī, tieši asociācijas 25 gadu dibināšanas gadskārtas datumā, pēc asociācijas ierosinājuma prezidents Ingvars Rasa piedalījās sanāksmē Veselības ministrijā, kas bija veltīta no asociācijas saņemto priekšlikumu apspriešanai par nepieciešamību samazināt cukura diabēta pacientu līdzmaksājumus par medikamentiem, likvidēt nepamatotus ierobežojumus kompensējamo medikamentu izrakstīšanā un citus.

Valsts atbalsts – vēl joprojām tālu no vēlamā

Asociācija uzskata, ka valsts atbalsts cukura diabēta pacientiem vēl ir tālu no vēlamā un Latvija šajā ziņā būtiski atpaliek no citām Eiropas Savienības valstīm. Jā, mūsdienās cukura diabēta pacientu dzīves ilgums vairs tik krasi neatšķiras no dzīves ilguma cilvēkiem bez cukura diabēta. Jā, izmantojot modernās ārstēšanas metodes (medikamentus, paškontroles līdzekļus), cukura diabēta pacienti var pilnvērtīgi dzīvot, strādāt, audzināt bērnus un būt laimīgi. Tomēr valsts atbalsts un līdz ar to – moderno ārstēšanas metožu pieejamība vēl ir tālu no vēlamā. Nepamatoti ierobežojumi medikamentu izrakstīšanai, pārlieku lieli pacientu līdzmaksājumi par medikamentiem un paškontroles līdzekļiem, rindas uz nepieciešamiem izmeklējumiem un ārstu konsultācijām, ierobežotas iespējas saņemt apmācību par cukura diabētu – tās ir tikai dažas no problēmām, ko nepieciešams risināt.

Nākotnei

Latvijas simtgades zīme veidota, izmantojot bezgalības simbolu. Latvijas Diabēta asociācijas ceturtdaļgadsimtu ilgajam ceļam nav īpašas zīmes, tomēr, ja tāda būtu, tā būtu gaišzilajā – debesu un cerības – krāsā. Cukura diabēta aprūpes un ārstēšanas vēsture un šodiena Latvijā – tā ir arī Latvijas Diabēta asociācijas vēsture un šodiena.

Dzīve ar cukura diabētu nav tikai liktenis!
Mēs varam to ietekmēt un pārveidot

You may also like...