Šodien lietotās zāles ietekmē pacientu rītdienu!

mm

Una Gailiša

Endokrinoloģe, P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas endokrinoloģijas centra Ambulatorās daļas vadītāja

rudens-2014-zales

Noslēdzies vērienīgs starptautisks pētījums, kas apliecina: «Šodien lietotās zāles būtiski ietekmē 2. tipa diabēta pacientu nākotni.»

ADVANCE-ON pētījums, ko vadīja Džordža starptautiskās veselības institūts (The George Institute for Global Health), tika īstenots 20 pasaules valstīs. Šajā pētījumā apsekoja 8500 pacientu ar 2. tipa cukura diabētu, kuriem novērtēja, vai pirms vairākiem gadiem sasniegtā optimālā asinsspiediena kontrole un gli­kē­mijas kontrole dod būtisku ieguldījumu pacientu veselībā, samazinot, piemēram, infarktu, insultu un citu smagu veselības problēmu skaitu arī pēc vairākiem gadiem.

Pētnieki atklāja, ka optimāla asins­spie­diena sasniegšana un atbilstošu anti­­hiper­tensīvo medikamentu lietošana lab­­­vē­­līgi ie­tekmē dzīvildzi, kas saglabājas ilgstoši, savukārt, īstenojot intensīvu gli­ko­zes kon­troli, arī daudzus gadus pēc at­grie­šanās pie ierastās aprūpes (ne pētī­jumā realizētās) ir mazāks nieru maz­spējas risks.

Asinsspiediena terapijas labvēlīgā ietekme saglabājas vairākus gadus

Pētījuma ADVANCE pacientiem, kuri piecus gadus tika ārstēti ar perindoprila un indapamīda kombināciju, konstatēja labu asinsspiediena kontroli un samazinātu nāves, kā arī sirds un asinsvadu slimību notikumu (piemēram, infarkta, insulta) risku. Turpinot novērot pacientus šī pētījuma turpinājumā – ADVANCE-ON, ieguvumi joprojām bija vērojami arī pat pēc sešiem gadiem, taču tie bija mazāk izteikti nekā aktīvās terapijas laikā pētījumā ADVANCE.

Apkopojot pētījumu rezultātus, autori secina: «Kardioloģisku notikumu (piemēram, infarkta, insulta) un nāves riska samazinājums, izmantojot asinsspiedienu pazeminošās zāles pacientiem ar 2. tipa diabētu, saglabājas vēl daudzu gadu garumā pēc pētījumā realizētās intensīvās ārstēšanas pārtraukšanas.»

Uzstājoties 2014. gadā Eiropas Kardio­loģijas biedrības kongresā Barselonā, atbil­dīgais pētnieks profesors Džons Čal­mers, kurš pārstāv Džordža Globālo veselības institūtu un Sidnejas Universitāti, norādīja: «Atklātie fakti akcentē to, cik svarīga ir aktīva asinsspiedienu pa­zemi­nošā terapija pacientiem ar 2. tipa cukura diabētu. Labā ziņa ir tā, ka ieguvums saglabājas ilgāk, nekā turpinājās pētījumā realizētā ārstēšana. Vēl jo svarīgāk ir tas, ka aktīva ārstēšana ir nepieciešama gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, lai varētu izglābt maksimāli daudz dzīvību.»

Profesors Čalmers atzina, ka intensīva ārstēšana, izmantojot asinsspiedienu pa­­zemi­nošās zāles no AKE inhibitoru un tiazīdu diurētisko līdzekļu grupas, va­rētu panākt ilgstošus uzlabojumus pa­cientu sirds un asinsvadu sistēmā.

Pētījuma vadītāja asociētā profesore Sofija Zounga papildināja: «Šie ir pilnīgi jauni dati par pacientiem ar 2. tipa diabētu, lai gan iepriekš tas konstatēts arī pacientiem ar hipertensiju bez cukura diabēta.»

Tiek lēsts, ka visā pasaulē ar cukura diabētu slimo 382 miljoni cilvēku, un aptuveni 90 procentiem no viņiem ir 2. tipa cukura diabēts. Neapmierinoši kompensēts diabēts izraisa sirds slimības, insultu, aklumu, nieru mazspēju, locekļu amputācijas, kā arī ir viens no desmit biežākajiem nāves cēloņiem.

Laba diabēta kontrole pozitīvi ietekmē nieru darbību ilgtermiņā

Zinātnieki atklājuši, ka nieru mazspējas samazinājums pacientiem ar 2. tipa diabētu, kas panākts intensīvas diabēta kontroles gaitā, saglabājas daudzu gadu garumā.

ADVANCE-ON pētījumā 2. tipa cukura diabēta pacienti pēc intensīvas glikēmijas līmeņa pazeminošās ārstēšanas shēmas, kuras pamatā bijis gliklazīds MR, tika novēroti piecarpus gadus. Pētījumā konstatēts, ka šiem pacientiem novērojuma laikā nebija palielinājies vai samazinājies mirstības vai sirds un asinsvadu slimību risks, bet bija konstatēta ievērojami mazāka nieru mazspēja, kad nepieciešama nieru aizstājējterapija jeb dialīze vai nieru pārstādīšanas operācija.

Uzstājoties 2014. gadā Eiropas Dia­bēta izpētes asociācijas sanāksmē Vīnē, pētī­juma vadītāja un galvenā autore aso­ciētā pro­fesore Sofija Zounga no Džordža Globālā veselības institūta at­zina: «Atklātie fakti pierāda, cik liela nozīme ir aktīvai un efektīvai glikozes koncentrācijas regulēšanai asinīs, lai pacientiem ar 2. tipa diabētu nodrošinātu nieru aizsardzību.»

«Izmantojot šādu intensīvāku diabēta ārstēšanas shēmu glikozes koncentrācijas pazemināšanai, tiek panākta būtiski labāka nieru aizsardzība, vienlaikus nepasliktinot kardiovaskulāro drošību.»

Jāatzīmē, ka pēdējo 20 gadu laikā tieši pacientiem ar galējas pakāpes nieru bojājumiem izdevies panākt vismazāko uzlabojumu, izmantojot jaunās ārstēšanas iespējas.

Rakstā izmantota Džordža starptautiskās veselības institūta (The George Institute for Global Health) sagatavotā informācija plašsaziņas līdzekļiem. Publicēts ar Servier Latvia atbalstu.

Endokrinoloģes Dr. Unas Gailišas viedoklis par ADVANCE-ON pētījuma rezultātiem

Paaugstināts asinsspiediens ir bieži sastopama problēma cukura diabēta pacientiem. Jaunie pētījuma ADVANCE-ON at­klā­jumi ir laba ziņa pacientiem ar 2. tipa cukura diabētu un paaugstinātu asinsspiedienu, jo:

  1. pastāvīgi un aktīvi ārstējot asinsspiedienu, ievērojami samazinās sirdsdarbības traucējumu un nāves risks;
  2. pat pārtraucot terapiju, labvēlīgais efekts kādu laiku saglabājas;
  3. arī Latvijā ir pieejami asinsspiedienu pazeminošie medikamenti no AKE inhibitoru un tiazīdu diurētisko līdzekļu grupām un to kombi­nācija vienā tabletē, kas pētījumā pierādīja labvēlīgus rezultātus pacientiem ar 2. tipa cukura diabētu un vienlaicīgi ar hipertensiju.

Šis pētījums vēlreiz apliecināja, cik nozīmīgi ir panākt labu diabēta kompensāciju un cukura līmeni 2. tipa cukura diabēta pacientiem, lai novērstu diabēta vēlīnos sarežģījumus. Pacientiem ar gadiem attīstās vecuma izraisītas nieru pārmaiņas, bet ja pacientiem ir vēl arī cukura diabēts, tas nieru bojājumu var paātrināt, tādēļ pētījuma atklājumi ir ļoti nozīmīgi, jo pierāda, ka, labi ārstējot cukura diabētu, ir iespējams novērst nieru mazspējas progresēšanu.

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.