Kā izmantot kontrolšķīdumus glikometra un teststrēmeļu precizitātes pārbaudei?

mm

Gunta Freimane

Psiholoģijas maģistre, “Diabēts un Veselība” atbildīgā redaktore, Latvijas Diabēta asociācijas valdes priekšsēdētāja

pavasaris-2016-skidrums

Kaut gan vairākums cukura diabēta pacientu reizēm šaubās par sava glikometra precizitāti, īpaši, ja pašsajūta būtiski atšķiras no glikometra ekrānā redzamā glikozes līmeņa rādījuma, un gandrīz katrs ir pamēģinājis noteikt glikozes līmeni asinīs paralēli ar vairākiem glikometriem, tomēr, iespējams, jūs vēl ne reizi neesat izmantojis kontrol­šķīdumus sava glikometra un teststrēmeļu precizitātes pārbaudei.

Kontrolšķīdumi glikometra un teststrēmeļu precizitātes pārbaudei ietilpst glikometra komplektā, vai arī tos iespējams iegādāties aptiekā, kas var pasūtīt kontrolšķīdumus no konkrētā glikometra izplatītājkompānijas.

ASV Pārtikas un zāļu admini­strā­cija iesaka cukura diabēta pa­cien­tiem veikt pārbaudi ar kontrolšķīdumiem šādās situācijās:

 • katru reizi, sākot lietot jaunu teststrēmeļu kārbu;
 • ja glikometrs nejauši nokrīt zemē, iekrīt ūdenī vai tiek bojāts;
 • ja glikozes līmeņa mērījuma rezultāts ir ļoti neierasts (parasti jums nemēdz būt tik augsts vai zems glikozes līmenis asinīs).

Kontrolšķīdumi parasti tiek pārdoti komplektā – augstam un zemam glikozes līmenim. Tas nozīmē, ka kontrolšķīdumu komplektu veido divi šķīdumi, no kuriem viens nosaka, vai attiecīgais glikometrs un teststrēmeles precīzi nosaka paaugstinātu glikozes līmeni asinīs, bet otrs šķīdums nosaka, vai attiecīgais glikometrs un teststrēmeles precīzi nosaka zemu un normai tuvu glikozes līmeni asinīs.

Par kontrolšķīdumu izmantošanu precīza informācija parasti sniegta glikometra lietošanas «garajā» instrukcijā, kā arī šo informāciju var iegūt no attiecīgo glikometru izplatītāja, no kuriem daudziem pieejami bezmaksas konsultatīvie telefoni.

Glikometra un teststrēmeļu pārbaudi ar kontrolšķīdumu veic ļoti vienkārši:

 • pirms lietošanas pudelīti sakratiet;
 • asins parauga vietā uz teststrēmeles uzpiliniet pilienu kontrolšķīduma;
 • glikometra ekrānā redzamajam rezultātam ir jāiekļaujas uz kontrolšķīduma pudelītes norādītajā intervālā;
 • pēc lietošanas stingri uzskrūvējiet kontrolšķīduma pudelītes vāciņu.

Ko darīt, ja rezultāts neiekļaujas norādītajā intervālā?

 • Pārbaudiet teststrēmeļu derīguma termiņu!
 • Pārbaudiet kontrolšķīduma derīguma termiņu!
 • Pārliecinieties, vai teststrēmeles un kontrolšķīdums ticis uzglabāts atbilstoši uzglabāšanas noteikumiem (piemēram, temperatūra, mitrums).
 • Pārdomājiet, vai glikometrs nav kritis zemē?

Ja jums rodas jautājumi par pārbaudes ar kontrolšķīdumu rezultātiem, kontaktējieties ar attiecīgā glikometra un teststrēmeļu izplatītāju!

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.