Neiekrist hipoglikēmijas «lamatās»

mm

Gunta Freimane

Psiholoģijas maģistre, “Diabēts un Veselība” atbildīgā redaktore, Latvijas Diabēta asociācijas valdes priekšsēdētāja

kristine_geldnere_foto

Intervija ar Kristīni Geldneri

Rīgas Stradiņa universitātes doktorante, endokrinoloģe, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca

pavasaris-2014-hipoglikemija

Kas ir hipoglikēmija diabēta pa­cientiem?

Hipoglikēmija diabēta pacientiem attīstās, ja glikozes līmenis asinīs ir zemāks par 4,0 mmol/l un vienlaikus ir arī hipoglikēmijas pazīmes.


Kādas ir hipoglikēmijas pazīmes?

Tās ir (jeb pirmās 7 pazīmes):

 • roku trīcēšana;
 • sirdsklauves;
 • svīšana;
 • nemiers;
 • izsalkums;
 • slikta dūša;
 • tirpšana, durstīšanas sajūta.

Ja šajā laikā hipoglikēmiju nenovērš, tad rodas šādas pazīmes:

 • koncentrēšanās grūtības;
 • apjukums;
 • nespēks;
 • miegainība;
 • redzes izmaiņas;
 • grūtības runāt,
 • galvassāpes;
 • reibonis.

Kas jādara diabēta pacientiem hi­po­­glikēmijas novēršanai?

Lai novērstu hipoglikēmiju, jāpārtrauc jebkādas aktivitātes un jāuzņem 12–15 g viegli asimilējamo ogļhidrātu: 5–6 glikozes tabletes vai ½–1 glāzi augļu sulas vai limonādes, vai citus saldumus. Ja iespējams, jānosaka glikozes līmenis asinīs. Pēc tam apmēram 15 minūtes jānogaida un atkārtoti jānosaka glikozes līmenis asinīs. Ja hipoglikēmijas pazīmes neizzūd, tad vēlreiz jāuzņem 12–15 g ogļhidrātu. Ja hipoglikēmijas pa­zīmes turpina pastiprināties, tad jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība. Ja esat uz ielas, transporta līdzeklī, rodas hipoglikēmija un nav iespējams pār­baudīt glikozes līmeni asinīs, tad nekavējoties uzņemiet viegli asimilējamos ogļhidrātus. Pēc hipoglikēmijas novēršanas nepieciešams apēst nelielu daudzumu komplekso ogļhidrātu (piemēram, pusšķēlīti maizes).

Hipoglikēmijas pazīmes parasti neizzūd uzreiz pēc ogļhidrātu uzņemšanas. Nevainojiet sevi par to, ka kādreiz pārtraucat ēst tikai tad, kad ledusskapis ir tukšs, tomēr nākamajā reizē centieties «neiekrist šajās lamatās». Vienmēr turiet pa rokai viegli asimilējamos ogļhidrātus hipoglikēmijas novēršanai!


Vai 1. tipa un 2. tipa cukura diabēta pacientiem hipoglikēmijas ir atšķirīgas?

Nav atšķirības starp hipoglikēmi­jām cukura diabēta tipiem, tomēr da­žādiem cukura diabēta pacientiem hi­po­glikēmijas var būt atšķirīgas. Tāpat arī hipoglikēmijas pazīmes vienam un tam pašam pacientam ar laiku var mainīties.

Ja glikozes līmenis pazeminās ļoti strauji (vai arī glikozes līmenis asinīs iepriekš ilgāku laiku bijis augsts), hi­po­glikēmijas pazīmes var parādīties arī tad, ja glikozes līmenis asinīs ir normāls (virs 4,0 mmol/l).


Kā iedalās hipoglikēmijas?

Vieglu hipoglikēmiju gadījumā pa­cientam parādās pirmie 7 hipoglikēmijas simptomi (skat. iepriekš). Pacients pats, bez apkārtējo palīdzības spēj hipoglikēmiju novērst. Vidēji smagas hipoglikēmi­jas gadījumā simptomi ir izteiktāki un mainās – izpaužas turpmākie uzskaitī­tie hipoglikēmijas simptomi. Nereti pa­cients ir dezorientēts, tomēr pats vai ar līdzcilvēku palīdzību spēj novērst hipo­glikēmiju. Smaga hipoglikēmija izpaužas ar pacienta nespēju novērst hipoglikēmiju un samaņas zudumu, tāpēc nekavējoties jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība.

Smagu hipoglikēmiju ārstēšanai paredzēts glikagona komplekts, ko ārsts var izrakstīt ar 100% atlaidi tiem pacientiem, kuri ārstējas ar insu­līna preparātiem. Komplektā Jūs atra­dīsiet instrukciju, kur ar zīmējumiem parādīts, kā pareizi šis medikaments jāsagatavo un jāinjicē pacientam mus­kulī (parasti – rokā, kājā vai plecā). Ja diabēta pacients neatgūst samaņu 15 minūšu laikā pēc glikagona injekcijas, izsauciet neatliekamo medicīnisko palīdzību.


Cik bieži būtu pieļaujamas hipo­glikēmijas? Vai tas atkarīgs no vecuma?

Pēc smagas hipoglikēmijas tuvākajā ārsta vizītē rūpīgi jāizvērtē cēloņi, riska faktori un pasākumi, lai nepieļautu smagas hipoglikēmijas atkārtošanos. Vieglas un paša pacienta spēkiem likvidējamas hipoglikēmijas 1. tipa cukura dia­bēta pacientiem varētu pieļaut 1–2 rei­zes nedēļā. Gados vecākiem cilvēkiem būtu īpaši rūpīgi jāizvērtē katras hipoglikēmijas cēloņi, lai samazinātu to iespējamību, jo hipoglikēmija var veicināt in­farktu, sirds ritma traucējumus, in­sul­ta risku, pasliktināt spriešanas spējas, izraisīt kritienus un traumas. Tāpēc, pre­tēji varbūt eksistējošajiem stereo­ti­piem, ka gados vecākiem cilvēkiem nav tik rūpīgi jākontrolē cukura diabēts, pa­tiesībā ir tieši pretēji.


Kādi varētu būt hipoglikēmijas cēloņi diabēta pacientiem?

Biežākie hipoglikēmijas cēloņi:

 • pārlieku liela insulīna vai glikozes lī­me­ni pazeminošo tablešu deva;
 • uzturā bijis pārāk mazs ogļhidrātu dau­dzums. Novēlota vai izlaista ēdienreize;
 • pārlieku liela fiziskā slodze, nesamazinot insulīna devu vai nepalielinot ogļhidrātu uzņemšanu;
 • alkohola lietošana, neuzņemot ogļhidrātus.

Kā izvairīties no hipoglikēmijām?

Lai nepieļautu hipoglikēmiju vai samazinātu hipoglikēmiju skaitu, jāveic iz­mai­ņas medikamentu devās, diētā vai fiziskajā slodzē, tāpēc paškontroles dienasgrāmatā būtu jāpieraksta arī, piemēram, uzņemtie ogļhidrāti un medika­men­tu devas. Iespējams, atnākot pie ārsta reizi 3–4 mēnešos, pacientam jau aiz­mir­sies par hipoglikēmijām un šķiet, ka hipo­gli­kē­mija šajā brīdī nav galvenais, ko pacients vēlas pārrunāt ar ārstu. Tāpēc vismaz tajā laikā, kad glikozes līmenis asinīs kļuvis nestabilāks vai arī vismaz divas nedēļas pirms ārsta apmeklējuma vajadzētu veikt rūpīgākus pierakstus diabēta paškontroles dienasgrāmatā.

Pēc smagākas un ilgstošākas fiziskās slodzes iespējama hipoglikēmija ne tikai uzreiz, bet pēc vairākām stundām vai pat naktī. Tādēļ svarīgi glikozes lī­meni asinīs reizēm pārbaudīt arī nakts stundās ap plkst. 2:00–3:00, īpaši, ja iepriekšējā dienā bijusi ilgstoša un intensīva fiziskā slodze un arī tad, ja miegs ir nemierīgs, ir galvassāpes un Jūs regulāri mostaties neizgulējies.


Kādi cukura diabēta ārstēšanā iz­man­to­tie medikamenti var sekmēt hi­po­gli­kē­miju?

Hipoglikēmija visbiežāk rodas tiem cu­kura diabēta pacientiem, kuri ārstēšanā lieto insulīnu vai insulīnu kombinācijā ar tabletēm glikozes līmeņa pazemināšanai asinīs. Tā var rasties arī pacientiem, kuri ārstējas tikai ar tabletēm glikozes līmeņa pazemināšanai asinīs, piemēram, ar sulfonilurīnvielas grupas medikamentiem, tomēr tas notiek salīdzinoši retāk. Ja ārstēšanā lietojat tikai tabletes glikozes līmeņa pazemināšanai asinīs, vis­pirms paši nosakiet glikozes līmeni asi­nīs, lai pārbaudītu, vai sliktas pašsajūtas cēlonis patiešām ir hipoglikēmija.


Vai ir insulīna preparāti, kuriem hipoglikēmijas risks ir zemāks?

Jā, tie ir ātras darbības insulīna analogu preparāti (asparta, glulizīda un lispro insulīns) un ilgstošas darbības in­sulīna analogu preparāti (detemira un glargīna insulīns).


Vai diabēta pacients vienmēr jūt hi­po­glikēmiju? Vai bezsamaņa nevar ie­stā­ties negaidīti?

Ja pacients slimo ar cukura diabē­tu ilgāku laiku un hipoglikēmijas ie­priekš bijušas bieži, tad var izveido­ties hi­po­gli­kēmijas nejušanas sindroms. Šādā ga­dī­jumā diabēta pacients vairs ne­spēj sajust hipoglikēmijas pirmās pa­zī­mes. Noderīga metode ir: pēc hipo­gli­kē­mijas pārdomāt, kādas bija pašas pirmās pa­zī­mes? Šīs pazīmes jāpieraksta, lai sa­pra­stu, kuras no pazīmēm atkārtojas. Pa­rā­do­ties brīdinoša­jai pazīmei, nekavējoties jāuzņem ogļ­hi­drāti.


Kas jāzina tuviniekiem un līdzcilvēkiem, lai varētu palīdzēt hipoglikēmijas laikā?

Tuviniekiem būtu jāsaprot, ka diabēta pacientam ir svarīgas regulāras ēdien­reizes un regulāra paškontrole, lai pa­lī­dzē­tu diabēta pacientam neiekrist hipo­gli­kē­mi­jas «lamatās». Tāpat tuviniekiem un draugiem jāapgūst hipoglikēmijas pa­zī­mes un jāprot sniegt palīdzību. Daž­reiz laikā pasniegta saldas tējas krū­ze var dot Jums tiesības lepoties ar to, ka esat izglābis draugu no smagām veselības problēmām…

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.